นายลักษ์ อินปา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/07/2019
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 188760
Page Views 385205
 
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1 ทำไมถึงต้องมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ใครมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าไหร่ และคิดอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 4 ต้องเสียเมื่อไหร่ และเสียอย่างไร

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรได้ เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (12 พ.ค. 2565 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา (12 เม.ย. 2565 | อ่าน 34 ครั้ง)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดก่อสร้าง ห้วยต้นตอง บ้านเต๋ยกิ่วเห็น หมู่ 7 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 เม.ย. 2565 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูคา (03 มี.ค. 2565 | อ่าน 92 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย (23 ก.พ. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง)
แจ้งให้ตรวจสอบที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (23 ก.พ. 2565 | อ่าน 91 ครั้ง)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (17 ก.พ. 2565 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลภูคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 ก.พ. 2565 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 (09 ก.พ. 2565 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปีพุทธศักราช 2565 (07 ม.ค. 2565 | อ่าน 139 ครั้ง)
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 2 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างเหมาซ่อมแซม ตาม โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยกาน จำนวน 2 จุด บ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมวัสดุการฉีด ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 2 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2565) ประกาศราคากลาง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2565) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 2 จุดที่ 2 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 เม.ย. 2565) ประกาศเชิญชวน
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเต๋ยกิ่วเห็น หมู่ 7 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 2565) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านนาคำ - บ้านปางยาง หมู่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565) ประกาศราคากลาง
 
01 แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากระบบ E-GP
จ้างเหมาบริการงานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ ฯลฯ (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง)
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการงานสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานและงานเทคนิคต่าง ๆ ฯลฯ (21 ก.พ. 2565 | อ่าน 23 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเต๋ยกิ่วเห็น หมู่ 7 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (05 พ.ย. 2564 | อ่าน 185 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านปางยาง หมู่ 1 - บ้านขุนกูน หมู่ 1 จุดที่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน (28 ต.ค. 2564 | อ่าน 230 ครั้ง)
อาหารเสริม (นม) นม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม และผลิตภัณฑ์นม ตามจำนวนนักเรียนตามข้อมูลการประมวลผลระบบข้อมูลสารสนเทศทางก (02 มิ.ย. 2564 | อ่าน 352 ครั้ง)
 
02 ประกาศราคากลาง จากระบบ E-GP
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม (31 พ.ค. 2564 | อ่าน 0 ครั้ง)
 
03 ร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง/ประกวดราคา จากระบบ E-GP
การประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดก่อสร้าง ห้วยต้นตอง บ้านเต๋ยกิ่วเห็น หมู่ 7 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02 เม.ย. 2565 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านนาคำ - บ้านปางยาง หมู่ 1 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28 มี.ค. 2565 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่1 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่2 3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 304 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่1 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่2 3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (27 เม.ย. 2563 | อ่าน 282 ครั้ง)
 
04 ประกาศเชิญชวน จากระบบ E-GP
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่1 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่2 3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (13 พ.ค. 2563 | อ่าน 245 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่1 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่2 3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (27 เม.ย. 2563 | อ่าน 208 ครั้ง)
 
05 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากระบบ E-GP
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ม.ค. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง)
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0034 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 77 ครั้ง)
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะของกองคลัง ยี่ห้อ HP หมายเลขครุภัณฑ์ 416-62-0032 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 2565 | อ่าน 75 ครั้ง)
ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาลและนักเรียน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอปัว (ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ศศช.) และสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ ในภาคเรี (17 ม.ค. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านดอนไชย - บ้านผาเวียง หมู่ 3 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (19 พ.ย. 2564 | อ่าน 114 ครั้ง)
 
06 ยกเลิกประกาศเชิญชวน จากระบบ E-GP
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง1.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่1 2.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่2 3.โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางยาง หมู่1 จุดที่3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (05 พ.ค. 2563 | อ่าน 210 ครั้ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำน้ำห้วยกาน บ้านตาน้อย หมู่ที่ 5 (28 ต.ค. 2562 | อ่าน 205 ครั้ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน กอกจูน ม. 11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (28 ต.ค. 2562 | อ่าน 238 ครั้ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอกจูน ม.11 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (28 ต.ค. 2562 | อ่าน 325 ครั้ง)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาน้อย ม.5 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน (28 ต.ค. 2562 | อ่าน 347 ครั้ง)
 
07 ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากระบบ E-GP
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาสภาพของรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียนหมายเลข กข-4317 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.พ. 2565 | อ่าน 72 ครั้ง)
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาเวียง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ม.ค. 2565 | อ่าน 78 ครั้ง)
ซื้อเอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 2565 | อ่าน 123 ครั้ง)
จ้างเหมาจัดทำตรายางของสำนักปลัด จำนวน ๕ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2565 | อ่าน 86 ครั้ง)
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยเสริมผิวหินคลุก ถนนสายบ้านดอนไชย - บ้านผาเวียง หมู่ 3 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก (25 พ.ย. 2564 | อ่าน 119 ครั้ง)
 
 
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
riches666.pro เว็บไซต์เกมที่มีคุณภาพดีที่สุด นอนอ 19 พ.ค. 2565
Spinix888 เว็บเกมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 มานี มีมานะ 19 พ.ค. 2565
Joker369.me เป็นเกมที่สนุกและไม่ซ้ำใครที่ไม่ต้องดาวน์โหลดอะไรเลย มี เจน 18 พ.ค. 2565
memegaga.me ค่ายดัง เกมบนมือถือ ดอดอ สอนอนอ 18 พ.ค. 2565
COOKIRSLOT ของเรากล้าการันตีเลยว่าเราคือเว็บสล็อตของแท้ SLOT PG 17 พ.ค. 2565
เป้าหมายของตัวเราเอง ฟานสียะ 17 พ.ค. 2565
ส่วนหนึ่งของความฝัน มะละกอ 17 พ.ค. 2565
The Blisz พรีเมี่ยม ทาวน์โฮม สาทร-จรัญ35 ทาวน์โฮม 3 ชั้นครึ่ง 13 พ.ค. 2565
pg slot game เฟรม 11 พ.ค. 2565
ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยค่ะ ครู 11 พ.ค. 2565
 

     
     
http://www.oic.go.th/web2014/index.html     
     
     
กรมการพัฒนาชุมชน     กรมการจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม     สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง     การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
     


     
     
     
     
 


    พฤษภาคม 2565   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
hggfhfgh
ดูผลโหวด
 
ทีวีช่อง 3 ทีวีช่อง 5 ทีวีช่อง 7
ทีวีช่อง อสมท. ทีวีช่อง สทท. ทีวีช่อง Thai PBS